VELVART הוא סטודיו לאומנות ופרטי עיצוב לבית שהוקם על ידי קרן ולורט.
ולורט VELVART - מקושר לבד הקטיפה בשפות מרכז אירופאיות, קטיפה היא חומר שמגע יד יזהה גם בעיניים עצומות.
יצירת חומרים בעלי מגע ייחודי ומפתיע, השונה מהמצופה הנראה לעין, הפך לעניין מרכזי בתהליך היצירה שלי.
המגע החומרי, המאזכר טבע אך נוצר על ידי קידמה טכנולוגית מניע את תהליכי פיתוח המוצרים.
האהבה לאומנות ניטעה בי מגיל אפס.
וכיום, אני מעצבת מוצרים שהופכים חלל לפיסה של טבע.

Keren Velvart about the designer