top of page

Digital Postage Stamps

כולנו עוברים תקופה לא קלה יחד.

כולנו עוברים בין גלים של שגרה ומלחמה.

לקח לי רגע - להיות בשוק, להכיל, לשקוע, לחזור לעצמי.

אם להגיד את האמת... אני עדיין עושה את כל אלו.

אבל אחרי כמה ימים הבנתי שיש לי משהו קטן להביא למותגים, העסקים והאנשים הפרטיים שאני עובדת איתם.

תוצר גרפי שימשיך איתנו בחזית.

אינסטגרם לעולם לא יחזור להיות ה"אסקפיזם" שהוא היה. והוא גם לא צריך לחזור להיות.


בתקופה הזו מרחפת לה שאלה שאין עליה תשובה נכונה. אין נכון או לא נכון.

לחזור לשגרה? תהיה אי פעם שגרה? שום דבר מזה לא חשוב?

כל אחד, איכשהו, ימצא את הזמן והדרך שלו.


אז הכנתי לנו סדרת בולים. שנוכל לשלוח תזכורת בכל זמן.

כאנשים פרטיים, גופים גדולים או עצמאים... אנחנו חיים גם דרך הרשתות החברתיות.

אני בטוחה שכל עצמאי דואג מה יקרה אם המותג לא יחזור להתניע.

רציתי לאפשר לכם - בזמן שתחזרו לפרסם חזרה לשגרה, דרכים לדבר את המצב.

אין נכון או לא נכון. אבל הפחד הגדול ביותר הוא שנתרגל למצב.

לא שנשכח. שנדחיק. וכאן מגיעה חשיבותה של העלאת המודעות.

סדרה של בולים לשימוש בסטורי שמטרתה להעלות מודעות, זיכרון, דאגה ותקווה.
bottom of page