top of page

Digital Postage Stamps

כולנו עוברים תקופה לא קלה יחד.

כולנו עוברים בין גלים של שגרה ומלחמה.

לקח לי רגע - להיות בשוק, להכיל, לשקוע, לחזור לעצמי.

אם להגיד את האמת... אני עדיין עושה את כל אלו.

אבל אחרי כמה ימים הבנתי שיש לי משהו קטן להביא למותגים, העסקים והאנשים הפרטיים שאני עובדת איתם.

תוצר גרפי שימשיך איתנו בחזית.

אינסטגרם לעולם לא יחזור להיות ה"אסקפיזם" שהוא היה. והוא גם לא צריך לחזור להיות.